Veel voorkomende valkuil na een puppy/basiscursus...

Na het volgen van een puppy/basiscursus lijkt het soms alsof de hond alles heeft geleerd wat u belangrijk vindt, waardoor u besluit te stoppen met trainen...

Besef echter dat een opgroeiende hond (tot het bereiken van de volwassen leeftijd) in een razendsnel tempo zowel fysieke als mentale veranderingen doormaakt. Tijdens de pubertijd lijkt alles te zijn vergeten, de hond kan verschillende "angstfases" doormaken en ook kan hij op weg naar volwassenheid anders gaan reageren in situaties dan voorheen. 

Het blijkt in de praktijk dan fijn om in een "moeilijke periode" bij uw instructeur terecht te kunnen hoe u op dat moment het beste met uw hond om kunt gaan. Tips kunnen per hond verschillen, want tenslotte is geen 1 hond gelijk! Als u de juiste handvatten heeft om uw hond correct te begeleiden, hoe groter de kans dat u (verdere) ontwikkeling van "ongewenst" gedrag kunt voorkomen! Hoe langer uw hond "ongewenst" gedrag vertoond, hoe langer het duurt om dat gedrag weer om te buigen. Voorkom dat uw hond een "probleemhond" wordt. De asiels zitten er helaas vol mee! 

Probeer daarom minimaal het eerste levensjaar van de hond op een verantwoorde manier onder begeleiding samen bezig te blijven. Nog beter is een hondenleven lang op zoek te blijven naar leuke dingen om samen te doen, want net zoals het voor u leuk is om nieuwe dingen te leren en te ondernemen, geldt dat ook voor uw hond.

Met mijn eigen honden volg ik hun leven lang regelmatig cursussen/workshops bij collega's. Gewoon omdat het leuk is en omdat je altijd weer iets bijleert. Iedere hond (groot, klein, jong, oud) vindt het heerlijk om te leren, intensief met ons bezig te zijn en de onverdeelde aandacht te krijgen.

Trainen, spelletjes, speuren. Pure quality time samen. Dat blijft genieten!