Privacyverklaring

ORO's Hondenwereld Trainingen, gevestigd aan de Vuurdoorn 38, 3171 ND Poortugaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Website: www.oros-hondenwereld.nl

Email: oros-hondenwereld@live.nl

Adres: Vuurdoorn 38, 3171 ND  Poortugaal

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ORO's Hondenwereld Trainingen verwerkt de door uzelf verstrekte persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via oros-hondenwereld@live.nl.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ORO’s Hondenwereld Trainingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het kunnen geven van hondentrainingen (bij u thuis of op een andere locatie)
 • Voor het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • ORO's Hondenwereld Trainingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Met het aangaan van een overeenkomst geeft u uw persoonsgegevens zelf door.

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst.

Indien geen persoonlijke gegevens worden verstrekt is het niet mogelijk om onze dienstverlening uit te voeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij ORO's Hondenwereld Trainingen worden geen geautomatiseerde verwerkingen/ besluiten genomen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. ORO's Hondenwereld Trainingen maakt voor de verwerking van persoonsgegevens geen gebruik van geautomatiseerde systemen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ORO's Hondenwereld Trainingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt.

 • Voor- en achternaam: zolang u klant bij ons bent en/of heeft aangegeven in de toekomst nog gebruik te willen maken van onze dienstverlening
 • Adresgegevens: zolang u klant bij ons bent en/of heeft aangegeven in de toekomst nog gebruik te willen maken van onze dienstverlening
 • Telefoonnummer: zolang u klant bij ons bent en/of heeft aangegeven in de toekomst nog gebruik te willen maken van onze dienstverlening
 • E-mailadres: zolang u klant bij ons bent en/of heeft aangegeven in de toekomst nog gebruik te willen maken van onze dienstverlening

Indien u geen gebruik meer wenst te maken van de dienstverlening van ORO’s Hondenwereld Trainingen, dan worden uw gegevens alleen nog bewaard gedurende de wettelijke verplichting van de Belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

ORO's Hondenwereld Trainingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (Belastingdienst).

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ORO's Hondenwereld Trainingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar oros-hondenwereld@live.nl.

 

ORO's Hondenwereld Trainingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons