Veel voorkomende valkuil na de puppycursus...

Na het volgen van een puppycursus lijkt het soms alsof de hond alles heeft geleerd wat u belangrijk vindt, waardoor u besluit te stoppen met trainen op een hondenschool...

Besef echter dat een opgroeiende hond (tot het bereiken van de volwassen leeftijd) in een razendsnel tempo zowel lichamelijke als gedragsveranderingen doormaakt. Opvoeding gaat met ups en downs.

In de pubertijd vinden er allerlei veranderingen plaats in het lichaam van de hond. Al het geleerde lijkt te zijn vergeten... Ook kan de hond verschillende "angstfases" krijgen en totaal anders reageren op situaties dan voorheen. 

Het blijkt in de praktijk dan fijn om, in een voor u en uw hond "moeilijke periode", bij uw hondenschool terecht te kunnen met vragen en tips te krijgen hoe u hier het beste mee om kunt gaan bij uw hond. De tips kunnen per hond verschillen, want tenslotte is geen 1 hond gelijk! Op deze manier voorkomt u dat eventueel "ongewenst" gedrag zich (verder) ontwikkeld! Hoe langer uw hond namelijk "ongewenst" gedrag vertoond, hoe moeilijker het voor u en uw hond wordt om daar ander gedrag voor in de plaats te leren.

Voorkom dat uw hond een "probleemhond" wordt. De asiels zitten er helaas vol mee! 

Probeer daarom minimaal het eerste levensjaar van de hond op een verantwoorde manier onder begeleiding samen bezig te blijven. Nog beter is een leven lang, want net zoals het voor u leuk is om nieuwe dingen te leren en te ondernemen, geldt dat ook voor uw hond.

Met mijn eigen hond volg ik ook regelmatig cursussen/workshops bij collega's. Gewoon omdat het leuk is en omdat we iedere keer wel weer iets bijleren. Iedere hond (groot, klein, jong, oud) vindt het heerlijk om te leren, intensief met ons bezig te zijn en de onverdeelde aandacht te hebben.

Trainen, spelletjes, speuren. Pure quality time samen. Dat blijft genieten!